Specialist Kinderergotherapie

De ergotherapeut van Ergopret is aangesloten bij Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging voor ergotherapeuten en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, gecertificeerd als kinderergotherapeut. Dit betekent dat we ons steeds bijscholen om de registratie te mogen behouden. Hierdoor weet u als client dat de praktijk aan alle richtlijnen en kwaliteitseisen voldoet die door de beroepsvereniging en de zorgverzekeraars gesteld worden.

De ergotherapeut van Ergopret is aangesloten bij Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging voor ergotherapeuten en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, gecertificeerd als kinderergotherapeut. Dit betekent dat we ons steeds bijscholen om de registratie te mogen behouden. Hierdoor weet u als client dat de praktijk aan alle richtlijnen en kwaliteitseisen voldoet die door de beroepsvereniging en de zorgverzekeraars gesteld worden.

Behandelstrategieën

De kinderergotherapeut is geschoold in de volgende behandelstrategieën:
⦁ PRPP: gestandaardiseerd instrument om problemen in de informatieverwerking in kaart te brengen.
⦁ COPM: Gestructureerd interview waarbij de zelfredzaamheid van kinderen in het dagelijks leven gemeten wordt.
⦁ SI – Sensorische Informatieverwerking: Behandelmethode gericht op de verwerking van zintuiglijke prikkelverwerking.
⦁ CO-OP: Canadese behandelmethode waarbij het kind en zijn handelen centraal staat. Het kind leert zelf door middel van oplossingsstrategieën zijn motorische onhandigheid bij te stellen.
⦁ Praktisch schrijven met kinderen; speciale cursus voor kinderergotherapeuten op het gebied van schrijven.
⦁ KOEK: Korte Observatie Ergotherapie en Kleuters
⦁ MacMasters Handwriting Assessment Protocol: Instrument om schrijfvaardigheden in kaart te brengen.
⦁ WRITIC: Meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep drie.
⦁ CPCRT: Cognitieve Revalidatie Therapie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.
⦁ Kinderneuro-revalidatie: KNR Interdisciplinaire cursus Kinderneuro-revalidatie over spasticiteit bij kinderen, cerebrale parese bij kinderen.

Lees hier meer over de verschillende specialisaties

De kinderergotherapeut is geschoold in de volgende behandelstrategieën:
⦁ PRPP: gestandaardiseerd instrument om problemen in de informatieverwerking in kaart te brengen.
⦁ COPM: Gestructureerd interview waarbij de zelfredzaamheid van kinderen in het dagelijks leven gemeten wordt.
⦁ SI – Sensorische Informatieverwerking: Behandelmethode gericht op de verwerking van zintuiglijke prikkelverwerking.
⦁ CO-OP: Canadese behandelmethode waarbij het kind en zijn handelen centraal staat. Het kind leert zelf door middel van oplossingsstrategieën zijn motorische onhandigheid bij te stellen.
⦁ Praktisch schrijven met kinderen; speciale cursus voor kinderergotherapeuten op het gebied van schrijven.
⦁ KOEK: Korte Observatie Ergotherapie en Kleuters
⦁ MacMasters Handwriting Assessment Protocol: Instrument om schrijfvaardigheden in kaart te brengen.
⦁ WRITIC: Meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep drie.
⦁ CPCRT: Cognitieve Revalidatie Therapie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.
⦁ Kinderneuro-revalidatie: KNR Interdisciplinaire cursus Kinderneuro-revalidatie over spasticiteit bij kinderen, cerebrale parese bij kinderen.

Lees hier meer over de verschillende specialisaties