Kinderergotherapie

Wanneer u als ouder een kind bij Ergopret aanmeldt, maken we een afspraak voor een intake. We gaan na wat de hulpvraag is en de aard van het probleem. We bekijken of ergotherapie zinvol is voor uw kind, of niet. Samen stellen we de doelen vast waaraan we gaan werken. Dan pakken we vragenlijsten, testen en indien nodig observaties op school, thuis of op de sportvereniging erbij en wordt de behandeling vormgegeven. Als ouder bent u van harte welkom om bij de behandeling aanwezig te zijn.

Wanneer u als ouder een kind bij Ergopret aanmeldt, maken we een afspraak voor een intake. We gaan na wat de hulpvraag is en de aard van het probleem. We bekijken of ergotherapie zinvol is voor uw kind, of niet. Samen stellen we de doelen vast waaraan we gaan werken. Dan pakken we vragenlijsten, testen en indien nodig observaties op school, thuis of op de sportvereniging erbij en wordt de behandeling vormgegeven. Als ouder bent u van harte welkom om bij de behandeling aanwezig te zijn.

Voor welke kinderen is Ergopret?

Ergopret richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar die door verschillende oorzaken worden belemmerd in het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Hierdoor ondervinden ze problemen op het gebied van bewegen, spel, zelfredzaamheid en (pre-)schoolse vaardigheden. Je kan denken aan:
⦁ schrijven en tekenen
⦁ kleutervaardigheden (knippen en plakken, knutselen)
⦁ zelfstandig aan- en uitkleden
⦁ wassen en tanden poetsen
⦁ prikkelverwerking / sensorische informatieverwerking
⦁ planmatig handelen
⦁ aandacht en concentratie
⦁ eten en drinken
⦁ plezier hebben tijdens het spelen
⦁ ontwikkeling van de ruimtelijke oriëntatie
⦁ zitten en staan
⦁ verplaatsen zoals (zelfstandig) lopen, fietsen
⦁ slapen
⦁ zindelijkheid (samen met de Leeuwensprong PLOEP-team)

Met de inzet van ergotherapeutische behandelingen worden de problemen (maar ook de sterke kanten) in kaart gebracht, zo praktisch mogelijk opgelost of verminderd. Activiteiten worden tijdens de ergotherapie geoefend. Het oefenen ziet eruit als spelen. Dan lijkt het net alsof de ergotherapeut ‘gewoon’ aan het spelen is, terwijl aan de afgesproken doelen met het kind wordt gewerkt. Het einddoel is dat kinderen zo zelfstandig mogelijk functioneren in de school- en thuissituatie.

Ergopret richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar die door verschillende oorzaken worden belemmerd in het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Hierdoor ondervinden ze problemen op het gebied van bewegen, spel, zelfredzaamheid en (pre-)schoolse vaardigheden. Je kan denken aan:
⦁ schrijven en tekenen
⦁ kleutervaardigheden (knippen en plakken, knutselen)
⦁ zelfstandig aan- en uitkleden
⦁ wassen en tanden poetsen
⦁ prikkelverwerking / sensorische informatieverwerking
⦁ planmatig handelen
⦁ aandacht en concentratie
⦁ eten en drinken
⦁ plezier hebben tijdens het spelen
⦁ ontwikkeling van de ruimtelijke oriëntatie
⦁ zitten en staan
⦁ verplaatsen zoals (zelfstandig) lopen, fietsen
⦁ slapen
⦁ zindelijkheid (samen met de Leeuwensprong PLOEP-team)

Met de inzet van ergotherapeutische behandelingen worden de problemen (maar ook de sterke kanten) in kaart gebracht, zo praktisch mogelijk opgelost of verminderd. Activiteiten worden tijdens de ergotherapie geoefend. Het oefenen ziet eruit als spelen. Dan lijkt het net alsof de ergotherapeut ‘gewoon’ aan het spelen is, terwijl aan de afgesproken doelen met het kind wordt gewerkt. Het einddoel is dat kinderen zo zelfstandig mogelijk functioneren in de school- en thuissituatie.