Kinderen met DCD hebben een ontwikkelingsstoornis waarbij de coördinatie van bewegingen anders gaat dan bij de meeste kinderen. Het term DCD voluit is Developmental Coordination Disorder.
Kinderen met DCD kunnen last hebben van een grote bewegingsonrust, problemen met de fijne motoriek en coördinatieproblemen. In het dagelijks leven vallen ze op doordat ze voorwerpen uit hun handen laten vallen, zich stoten tegen tafeltjes etc.

Als je bedenkt dat ongeveer 6% van de kinderen op de basisschool DCD heeft, heeft iedere school wel een aantal van deze leerlingen. Per klas van 30 leerlingen komt dat neer op één of twee kinderen.

Om een leerling met DCD adequaat te kunnen begeleiden in de klas, heeft een leerkracht meer achtergrondinformatie over de stoornis nodig. In de DCD-Hulpgids voor leerkrachten wordt deze informatie op een heldere manier beschreven en toegelicht met veel voorbeelden uit de praktijk.

Een duidelijk boekje met achtergrond en adviezen bij de motorische coördinatiestoornis, geschreven door een goede ergotherapeut met veel ervaring Eelke van Haeften.