Loading...
Home2021-12-05T16:17:22+00:00

Ergopret is kinderergotherapie in Gouda (en omgeving) voor kinderen die een “duwtje in de rug” kunnen gebruiken. Ergopret helpt je de gewone dingen thuis, op school en je vrije tijd beter te kunnen of zelf te doen.

Ergopret is de kinderergotherapiepraktijk van Mariëtte van der Wel, gecertificeerd kinderergotherapeut. Zij werkt samen met het kind praktisch en als het nodig is spelenderwijs, om verbeteringen te bereiken. Natuurlijk worden ouders hierbij betrokken en leerkrachten of andere verzorgers, rondom een kind.
Het doel is het kind te helpen zijn of haar handelen in het dagelijks leven te verbeteren en de omgeving te adviseren, zodat het kind optimaal functioneert mét de belemmeringen én de sterke kanten.

Ergopret is ergotherapie voor kinderen die een “duwtje in de rug” kunnen gebruiken, zodat hij of zij daarna de gewone dingen in het leven beter en misschien wel helemaal zelf kan doen.

Ergopret is de kinderergotherapiepraktijk van Mariëtte van der Wel, gecertificeerd kinderergotherapeut. Zij werkt samen met het kind praktisch en als het nodig is spelenderwijs, om verbeteringen te bereiken. Natuurlijk worden ouders hierbij betrokken, en leerkrachten of andere verzorgers, rondom een kind.
Het doel is het kind te helpen zijn of haar handelen te verbeteren en de omgeving te adviseren, zodat het kind optimaal functioneert mét de belemmeringen én zijn of haar sterke kanten.

Ergopret duwtje in de rug

Twee voorbeelden:

Daan en Emma
Daan (7 jaar) heeft moeite met schrijven, aankleden en fietsen. Hij kan in de klas niet op zijn stoel blijven zitten en struikelt vaak. Zijn rits van zijn jas krijgt hij met moeite dicht en vaak zit zijn trui verkeerd om aan.

Emma (3 jaar) zit het liefst op een dekentje te spelen met blokken. Ze wil niet op een schommel of de glijbaan. Ze durft niet in de zandbak en niet met haar blote voeten op het gras.

Twee verschillende kinderen met andere dagelijkse uitdagingen. Allebei kunnen ze bij Ergopret terecht. De aanpak zal anders zijn, maar het doel van de behadeling is hetzelfde; zorgen dat ze in een zo optimaal mogelijke omgeving plezier kunnen maken en naar tevredenheid de dagelijkse handelingen doen.

Specialisaties

Ergopret heeft haar expertise opgebouwd als kinderergotherapeut.

Sensoriek (SI)

Sensorische informatieverwerking (SI) is het proces van het opnemen, selecteren en verwerken van zintuiglijke informatie in het brein om te kunnen waarnemen, reageren, handelen en te beleven. Deze informatie komt uit de omgeving en uit ons eigen lichaam en stelt ons in staat om te reageren, leren, plezier te maken en te functioneren. De ergotherapeut kan meekijken hoe een kind functioneert door de prikkelverwerking en een vertaling maken naar de omgeving.

… (lees verder)

Fijne motoriek

(Fijne) motoriek zijn vaardigheden die we met onze handen doen, zoals scheuren, knippen, tekenen, (voorbereidend) schrijven, spelen, bouwen, knoopjes en ritssluitingen open en dicht doen, brood smeren en snijden, enz. Motoriek heb je ook nodig om goed aan tafel te zitten om te kunnen eten en werken. Als een kind niet goed meekomt, kan ergotherapie ingezet worden om de (fijne) motoriek te stimuleren.

… (lees verder)

Cognitie (to do)

Cognitie heb je nodig voor het handelen, het doen van dagelijkse dingen in je leven, dus ergotherapie. Alles draait om handelen en daar heb je cognitie (ook wel de executieve functies genoemd) bij nodig. Bijvoorbeeld aandacht hebben en vasthouden, op tijd starten en stoppen, doorgaan, zoeken en vinden, zien dat er iets fout gaat en aanpassen, plannen en organiseren, weten hoe je het de vorige keer hebt gedaan, samenwerken, enz.

… (lees verder)

Recente tweets
Achtergrond informatie

Corona en Ergopret

Sinds maart 2020 heeft het Corona-virus in Nederland zijn intrede gedaan. Om de algehele gezondheid van de Nederlandse bevolking te waarborgen heeft het RIVM verschillende maatregelen genomen om verspreiding tegen [...]