Behandeling

De ergotherapeut onderzoekt tijdens de eerste afspraken de aard en omvang van de problemen op een speelse manier, zodat uw kind een plezierige start maakt. Vaak worden ouders en leerkracht gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarna wordt mondeling verslag aan de ouders gedaan en wordt een voorstel gedaan voor behandeling. Alleen als het nodig blijkt te zijn, wordt apart een gesprek met de ouders zonder kind erbij gepland.

De ergotherapeut onderzoekt tijdens de eerste afspraken de aard en omvang van de problemen op een speelse manier, zodat uw kind een plezierige start maakt. Vaak worden ouders en leerkracht gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarna wordt mondeling verslag aan de ouders gedaan en wordt een voorstel gedaan voor behandeling. Alleen als het nodig blijkt te zijn, wordt apart een gesprek met de ouders zonder kind erbij gepland.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Een behandeling duurt doorgaans 30 of 45 minuten. De behandeling richt zich op praktische handelingen die zich gedurende de dag voorkomen. Voor een kind is dat meestal thuis en op school. Grofweg kunnen problemen ontstaan op drie gebieden sensoriek, motoriek en cognitief. (naar de diepe links) Voorbeelden waar de ergotherapeutische behandeling op kan richten:
⦁ het verbeteren van de schrijfvoorwaarden en/of het schrijven;
⦁ het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten: wassen en aan- en uitkleden, veters strikken, een boterham smeren en snijden e.d.;
⦁ het stimuleren van de motorische ontwikkeling, zoals het verbeteren van de fijne motoriek, het verbeteren van de zithouding, de ontwikkeling van de voorkeurshand;
⦁ prikkelverwerkingsproblemen (sensorische informatieverwerking) in kaart brengen op het gebied van tast, zien, bewegen, gehoor en het leren reguleren van de alertheid.
⦁ planmatig leren handelen en het verbeteren van het concentratievermogen.
Bij de behandeling van baby’s en jonge kinderen bent u als ouder aanwezig om te zien wat er gebeurt. Bij oudere kinderen zijn de ouders aanwezig om te informeren over thuis en school. U heeft als ouder/verzorger de meeste ervaring met uw kind, dus is het heel waardevol dat u bij de behandeling aanwezig bent. Bovendien krijgt u direct uitleg en informatie over de behandeling of wat er thuis geoefend kan worden. Indien de situatie dit vraagt zal een huis- of schoolbezoek plaatsvinden. Tijdens de behandeling kan aanvullend ReAttach ingezet worden.

Een behandeling duurt doorgaans 30 of 45 minuten. De behandeling richt zich op praktische handelingen die gedurende de dag voorkomen. Voor een kind is dat meestal thuis en op school. Grofweg ontstaan problemen op drie gebieden sensoriek, motoriek en cognitief. Voorbeelden waar de ergotherapeutsiche behandeling op richt:
⦁ het verbeteren van de schrijfvoorwaarden en/of het schrijven;
⦁ het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten: wassen en aan- en uitkleden, veters strikken, een boterham smeren en snijden e.d.;
⦁ het stimuleren van de motorische ontwikkeling, zoals het verbeteren van de fijne motoriek, het verbeteren van de zithouding, de ontwikkeling van de voorkeurshand;
⦁ prikkelverwerkingsproblemen (sensorische informatieverwerking) in kaart brengen op het gebied van tast, zien, bewegen, gehoor en het leren reguleren van de alertheid.
⦁ planmatig leren handelen en het verbeteren van het concentratievermogen.
Bij de behandeling van baby’s en jonge kinderen bent u als ouder aanwezig om te zien wat er gebeurt. Bij oudere kinderen zijn de ouders aanwezig om te informeren over thuis en school. U heeft als ouder/verzorger de meeste ervaring met uw kind, dus is het heel waardevol dat u bij de behandeling aanwezig bent. Bovendien krijgt u direct uitleg en of informatie over de behandeling of wat er thuis geoefend kan worden. Indien de situatie dit vraagt zal een huis- of schoolbezoek plaatsvinden. Tijdens de behandeling kan aanvullend ook ReAttach ingezet worden.

Advies

Naast de behandeling geeft de ergotherapeut adviezen aan ouders en leerkrachten over adequate begeleiding van uw kind. Indien nodig geeft de ergotherapeut advies t.a.v. aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen die de zelfstandigheid kunnen vergroten. De ergotherapeut is op de hoogte van de voorzieningen die bestaan en de wijze waarop (en bij welke instanties) verschillende voorzieningen kunnen worden aangevraagd. Indien nodig kan de ergotherapeut de aanvraag van een voorziening verzorgen bij de betreffende instantie. De ergotherapeut adviseert het kind en zijn omgeving hoe het met de aanpassing, het hulpmiddel of de voorziening om kan gaan.

Naast de behandeling geeft de ergotherapeut adviezen aan ouders en leerkrachten over adequate begeleiding van uw kind. Indien nodig geeft de ergotherapeut advies t.a.v. aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen die de zelfstandigheid kunnen vergroten. De ergotherapeut is op de hoogte van de voorzieningen die bestaan en de wijze waarop (en bij welke instanties) verschillende voorzieningen kunnen worden aangevraagd. Indien nodig kan de ergotherapeut de aanvraag van een voorziening verzorgen bij de betreffende instantie. De ergotherapeut adviseert het kind en zijn omgeving hoe het met de aanpassing, het hulpmiddel of de voorziening om kan gaan.

Resultaat

Tijdens de behandeling wordt steeds bekeken of de behandeling aanslaat en of de doelen moeten worden bijgesteld. Bij afronding krijgen ouders, in overleg de leerkracht en de verwijzer een verslag over het verloop van de behandeling.
De resultaten van de ergotherapeutische behandeling kunnen zijn:
⦁ Ouder(s)/verzorger(s) en evt. andere gezinsleden hebben meer begrip voor belemmeringen en behoeften van het kind.
⦁ Het kind kan beter meedoen met activiteiten die het kind zelf wil doen of die thuis van hem worden verwacht.
⦁ De kwaliteit van leven binnen het gezin wordt verhoogd, door de toegenomen zelfstandigheid van het kind of doordat de zorg voor het kind makkelijker wordt.

Moeder: “Sinds we bij de ergotherapeut van Ergopret zijn geweest kan en doet mijn zoon veel meer zelf, we zijn heel blij dat we bij Mariëtte zijn geweest”.